wz
 
Mladý sběratel staré krásy.
Martin Klihavec sbírá pohledy od roku 1997, kdy se na mělnické radnici konala výstava starých pohlednic, zachycujících město. Tam ho zaujala dřívější podoba náměstí Karla IV.

MĚLNÍK – Martin pak našel nějaké staré pohlednice doma a u příbuzných, a tím to vše začalo. Další část své sbírky získal objížděním antikvariátů. Dnes nakupuje hlavně na burzách sběratelů.
Kolik pohlednic Mělníka existuje a kolik jich máte vy?
To máte těžké. Filatelisté mají situaci jednodušší tím, že známky vydávala centrální pošta, která k tomu většinou po čase udělala katalog. Kdežto vlastní pohled měla každá lepší prodejna tabáku, knihkupectví, hospody, hotely... Vydávaly se malé náklady, třeba každý rok jiný obrázek. Takže existuje opravdu velké množství různých pohlednic a katalogy nejsou. Od jiných sběratelů vím, že existuje kolem 1600 různých pohlednic Mělníka a jeho částí, jako jsou Chloumek, Mlazice, nebo Pšovka. To se ale bavíme pouze o pohlednicích, které sběratelé obvykle sbírají, tedy těch do roku 1948. Já mám kolem 1500 pohlednic Mělníka, každou jinou. Nejstarší, kterou mám, je z roku 1897. Na rozdíl od běžných sběratelů mám ve své sbírce i současné pohlednice. Pokud se setkám s kouskem, který ještě nemám, alespoň si ho od jejího majitele okopíruji, abych měl jeho podobu zaevidovanou a věděl jsem, co hledat.
Byl na Mělníku nějaký význačnější vydavatel?
Asi největší byl pan knihkupec Hokeš, na druhém místě jsou vydavatelé z přelomu 19. a 20. století, Danzer a Danzerová. Byli tu i jiní, například pan Čumpelík.
Dají se mělnické pohlednice nějak tematicky rozčlenit?
Existuje Mělník v budoucnosti, pohlednice z vinobraní, Mělnická živnostenská výstava... Mám třeba celé album zachycující náměstí Míru a další náměstí Karla IV. Je na nich vidět, jak se jednotlivé domy měnily, jak se měnilo celé město. Některé proměny nejsou zachyceny ani ve stavebním archivu. Toho využívá například paní Špačková z odboru památkové péče, která pro měsíčník Radnice sepisuje historii mělnických domů.
Které jsou nejvzácnější?
Na burze jsou nejcennější pohlednice Mělníka v budoucnosti, ty znám tři. Tržně cenné jsou také koláže, kdy je fotografie dokreslovaná, například žena – motýl s křídly, ve kterých jsou fotografie města.
Některá jiná města už vydala knihy, které mapují alespoň částečně produkci pohlednic v daném regionu...
Kniha starých pohlednic Mělníka se chystá. Její vydání by mělo být doprovozeno další výstavou v Masarykově kulturním domě. Kniha bude určitě rozsáhlejší, než byla například ta, která se věnovala Roudnici.
Čím se kromě sbírání pohlednic zabýváte?
Začal jsem pohlednicemi, ale postupně se na to nabalovaly ostatní věci. Dnes už sbírám vlastně všechno, co má nějaký vztah k Mělníku.

Martin Klihavec (1977) - sběratel mělnických pohlednic a všech dostupných zajímavých dokladů týkajících se starého Mělníka. V roce 2004 vystavoval část své sbírky v prostorách Masarykova kulturního domu v Mělníku.
 
  
Autor: Ivan Nekuda                Originál článku byl zveřejněn na webu "TEP REGIONU"

Neváhejte !


Jestliže máte nějaké pohledy Mělníka, nebo i něco jiného s jeho vyobrazením nebo zmínkou o něm, neváhejte a ozvěte se !

Co je nového ?

05/14/2006
Vznik tohoto webu.
Create your own web pages in minutes...
Create your own web pages in minutes...
HOME        MOJE SBÍRKA        POPTÁVKA        NABÍDKA        KONTAKT        ODKAZY

Martin KLIHAVEC

Stránky o mé sbírce věnované mému rodnému městu

MĚLNÍKU
Copyright 2006 Jan JANČÍK. All Rights Reserved.